Over Astrale Aanvallen

Veronderstelde Astrale vijandigheid

Je hebt er misschien al eens over gehoord; astrale aanvallen. Dit zijn energetische (metafysische) ervaringen die intuïtieve en gevoelige mensen als zeer belastend ervaren. Waar komen deze aanvallen vandaan? En, door wie of wat wordt je aangevallen?

Maximale breedte: 100%

De relatie tussen de endocriene klieren van het lichaam, het zenuwstelsel en de psyche is zeer complex. Hoe deze fysiek-psychische elementen op elkaar afgestemd zijn, hoe je opgevoed bent, waar je woont en wat je gelooft beïnvloed al onze waarnemingen en dus ook de astrale aanval. Dit maakt zo’n aanval tot een zeer persoonlijke en subjectieve ervaring die eigenlijk alleen door de betreffende persoon te duiden is.

Het astrale veld, het mentale veld en het causale veld zijn energetische onderdelen van het menselijke dualistische universum van de persoonlijkheid, de psyche.

Een intuïtieve waarneming wordt een astrale aanval als die waarneming angst hormonen activeert waardoor je wilt vechten of vluchten.

Gedeelde intuïtieve waarnemingen zijn energetische waarnemingen die zich in hetzelfde -geladen- energetische veld afspelen en hebben een telepathisch element. Dit kan voorkomen in groepen met een specifiek suggestief gedachtengoed. Men neemt dan intuïtief de fantasie/overtuiging van de ander waar en eigent zich deze toe. Gedeelde ervaringen in vorige levens tijdens groepstherapie sessies hoeven dus geen bewijs van echtheid te zijn! Telepathische groepsresonantie is aannemelijker.

Waarom neem je intuïtief iets waar?

Dat hangt af van de persoon die de waarneming doet, wat voor soort waarneming het is en welke waarde hij of zij daaraan geeft. Over het algemeen worden fijne waarnemingen omarmd en nare direct afgewezen of op een ander geprojecteerd.

Sommige mensen fantaseren contacten (en aanvallen) met metafysische entiteiten en onzichtbare kwelgeesten. Misschien geloven zij zelf echt in hun verbeelding of staan hun fantasieën ergens symbool voor.

Je mag ervan uitgaan dat in de eenheid van de Ziel geen spelletjes worden gespeeld en dat er geen energie verspilt wordt! Je ontvangt intuïtieve waarnemingen om te helen en te groeien. Meestal duiden ze op diep gelegen emotionele behoeften en/of weerstanden waar jij je bewust van mag worden.

Je hoeft er in ieder geval niet bang voor te zijn, heb vertrouwen, in astrale zin gebeurt jou niets.

Kirsten de Groot

De transcendentie van de Ziel

Onwaarneembare Transcendentie

Het waarnemen van de wereldse werkelijkheid doe je door de ogen van het ego-bewustzijn. De blik van het ego-bewustzijn wordt gekleurd door de sluier van de persoonlijkheid, het karakter en is uniek van aard door de complexe samenstelling die persoonlijkheden nu eenmaal hebben.

De Ziel heeft geen ego-bewustzijn. Het ego-bewustzijn kan zich wel bewust worden van zijn of haar bovenzinnelijke Ziel. Hoe weet je dat je contact hebt met je Ziel?

Achteraf kan men zich realiseren met de transcendentie in resonantie geweest te zijn. De Ziel is een onpersoonlijk, transcendent leven-gevend, en leven-onderhoudend deel van de individuele mens. De Ziel is er altijd en overal. Waar jij gaat is de Ziel. Daar waar iemand zich in zijn of haar acties in een gedachteloze tranceachtige concentratie verliest, ben je ontvankelijk voor de Ziel. Zodra iemand zich echter bewust wordt van de tranceachtige staat, is de magie verbroken. Pas als je jezelf opnieuw verliest in de actie, kom je weer in Ziel-resonantie.

Vergeet jezelf, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Jezelf verliezen gaat het makkelijkste als je iets doet wat je heerlijk vindt om te doen. Het werk is dan zo fijn, dat je niet meer denkt aan dingen die anders de aandacht opeisen. Soms gaat jezelf verliezen helemaal vanzelf en soms vraagt dat oefening in meditatie.

*

Synthese van Yang en Yin, en evenwicht in denken en voelen

Contact met de Ziel gaat door middel van intuïtieve communicatie via het ontwaakte hartcentrum waarin het ego-bewustzijn door middel van meditatie en intuïtieve ontwikkeling een volmaakte samenwerking tussen denken en voelen tot stand heeft gebracht.

Hoe weet je het verschil tussen de Ziel en de intuïtieve telepathie van het ego met het hoger-zelf of het Archetype?

De Ziel is volmaakt onpersoonlijk en onzijdig. Het ego, het hoger zelf en de Archetypen zijn persoonlijk, hebben een bepaalde Yin/Yang verhouding en hun eigen belangen.

De intuïtieve waarnemingen die het ego heeft, zijn net als de zintuigelijke waarnemingen, innerlijke reflecties van de wereld en niet van de Ziel.

Intuïtieve waarnemingen zijn subtiele impulsen die telepathisch worden opgevangen door de intuïtieve ontvankelijkheid, de antenne van de ik-persoon, het ego. Ze hebben betrekking op de persoonlijke en individuele levenswandel door de wereld. De richting van de levenswandel en de specifieke betrokkenheid die je ergens mee kunt hebben, wordt bepaald door onderbewuste drijfveren en behoeften van de persoonlijkheid van elk individu.

Intuïtieve impulsen zijn vrijwel nooit van de Ziel afkomstig en dat komt doordat het bewustzijn op de wereld is gericht en eerst door de sluier van de persoonlijkheid en de onderbewuste oer-psyché (het Archetype) door dient te dringen. De cultuur (wereld) bevindt zich IN elk individu tot op de diepste onderbewuste lagen van het individuele-, het semicollectieve-, en het collectieve bewustzijn.

 *

Transcendente Liefdesenergie

De pure Ziel is omgeven door vele lagen van cultuur. Spirituele ontwikkeling betekent een bewustwording van die innerlijke cultuur en het Pad betekent een volledig loskomen daarvan. Het Pad bevrijdt de Ziel van de banden met de wereld.

Zo boven, zo beneden. Zo binnen zo buiten. Het ontsluiten van hoger, of beter verruimd bewustzijn, hangt één op één samen met het ontsluiten van steeds diepere lagen van de psyché. Aan hen die hun diepste schaduwdelen onder ogen durven te komen worden de transcendente geheimen onthuld.

Wat is de Ziel dan wel, en welke ‘rol’ speelt de Ziel in het dagelijkse leven en in de wereld?

De Ziel verblijft in de bovenzinnelijke transcendentie en is ongebonden aan deze wereld. Met andere woorden; de frequentie van de transcendente Ziel ontbreekt in de wereld. De Ziel is onvoorwaardelijk en zonder oordeel en doet het fysieke lichaam leven en bewegen tot aan de fysieke dood. Incarnatie na incarnatie gaat de Ziel een ‘verbond’ aan met de mens. Reincarnatie is een proces van energetische aantrekking of karma.

De Ziel is transcendente Liefdes energie. Zij stroomt door compassie en geheel op eigen initiatief (zonder enige intentie van het ego) vanuit onvoorwaardelijke en oordeel-loze ontwaakte harten naar daar waar men deze transformerende en initiërende frequentie wil en kan ontvangen.

©

— Kirsten de Groot

Samenwerking met de Ziel

Het innerlijke conflict overwinnen

De individuele Ziel gelijk is aan de Overziel. Herverbinding met de Ziel verbindt met de hele mensheid. In tegenstelling tot het ego en de persoonlijkheid die zich (alleen) thuis voelen en in harmonie kunnen zijn met de eigen familie of community en (alleen) de groepsidentiteit van een specifieke religie of levensbeschouwing kunnen volgen.

De menselijke drang is zich te richten naar verbinding met, en het volgen van de groep. Het ego bewustzijn echter is gevoelig voor de erkenning van, en de nadruk op de uniciteit van de persoonlijkheid. Het is in conflict met collectiviteit en verdeeld en begrensd hiermee elke gevoelsmatige eenheid. Uiteindelijk wordt het ego zich bewust van zijn conflicterende rol en kiest voor intentie tot overgave aan de universele eenheid van de Ziel. De eerste stap is de moeilijkste en zal geen vrede opleveren, maar een nieuw conflict met de groepsidentiteit van de gevestigde collectieve orde oproepen.

Onpersoonlijk en inclusief

Universalisering van de persoonlijkheid, de inhoud van de microkosmos, is een tweeledig proces. Het individuele perspectief verschuift van persoonlijk naar onpersoonlijk en van exclusief naar inclusief. maar Dit proces leidt tot diepgaande zelfkennis en een nauwe intieme verbinding tussen ego-bewustzijn en de leven-gevende, en leven-ondersteunende transcendentale Ziel. Het ego blijft tot het allerlaatste moment voor de totale overgave aan de Ziel, zijn belangen, zijn bestaansreden, behartigen en verdedigen.

Het volgen van het pad is een pure transcendentale Ziel aangelegenheid; het ego-bewustzijn leert samenwerken met de Ziel. De gewoonlijk naar buiten gerichte focus dient naar binnen gericht te zijn. Een innerlijke focus activeert de intuïtieve zintuigen en opent een innerlijk communicatief telepathisch kanaal. Een meditatief bewustzijn maakt het mogelijk om een ​​bewust, gecentreerd, sereen en gefocust bewustzijn te behouden, om de meest subtiele intuïtieve impulsen van de Ziel waar te nemen.

Toewijding

Het herstellen van energetisch evenwicht is altijd een herstel tussen Yin en Yang ladingen in het chakrasysteem. Dit systeem is de subtiele uitdrukking van onze persoonlijkheid en is ons karma. Door de juiste geladen energie op het juiste moment te kiezen, dharma, creëer je een beweging binnen het chakrasysteem. Eerst komen de meer oppervlakkige karaktertrekken in balans en daarna diepere psychologische lagen.

Gedachten zijn geladen energie en hebben impact. Je hebt misschien een plan en een doel, maar zijn ze in lijn met jouw diepste intentie? Wat is het programma ingebed in je Ziel?

Het tweevoudige proces van universalisering wordt in gang gezet en voortgestuwd door innerlijke intenties en motieven en ondersteund door meditatieve aandacht en aanwezigheid. De intentie leidt, en de aandacht verbindt. Intentie en aandacht vormen samen een krachtige oproep om een ​​innerlijk heiligdom te creëren om een ​​intieme relatie met de Ziel te ontwikkelen. Intuïtieve impulsen zijn uitdrukkingen en begeleiding van deze relatie.

Oktober 2021

— Kirsten de Groot

Zielsverlangen

De kunst van Wu Wei is de kunst van “Doen om niet”, handelen zonder door de ambitie gedreven intentie van het ego. Wu Wei is handelen vanuit de intuïtie in een staat van zelfvergetelheid waarbij het ego de rol van waarnemer heeft.

Het ego heeft een vastomlijnd kader, een samenstelling van bewuste en onderbewuste intenties, motieven en doelen. Het ego heeft ambitie en voert over het algemeen de boventoon. In de persoonlijkheid overschaduwd het ego díe delen die zoeken naar het ultiem intieme intuïtieve contact met de Ziel. Deze meer ontvankelijke persoonlijkheidsdelen staan open voor de intuïties van de Ziel.

Het ego bedenkt en handelt vanuit een keuze tussen goed en kwaad. Wat goed, wenselijk of kwaad, onwenselijk is, is persoonlijk, maatschappelijk, cultureel én vooral religieus bepaald; deze twee uiterste polen worden via de leefwereld aangeleerd.

De Ziel heeft géén belangen in de maatschappij, het ego daarentegen heeft die wél. De frequenties van het ego bevinden zich binnen de “bandbreedte” van de frequenties van de maatschappij.

De frequentie van de Ziel bevindt zich buiten de bandbreedte van de frequenties van de wereld.

Naarmate je dieper afdaalt in jezelf, reis je van de individuele-, naar de semi-collectieve bewustzijnslaag. In de semi-collectieve laag zijn er aspecten die je deelt met meerdere mensen. Je resoneert met elkaar, je bevindt je op dezelfde frequentie en nog steeds binnen de esoterische en religieuze bandbreedten van de maatschappij en de wereld.

Voor het ego-bewustzijn komt er een moment van diepgaande zelfkennis waarin de mechanismen van het ego in een helder licht worden waargenomen. Dit is het moment waarop het Zielsverlangen tot het ego-bewustzijn door kan dringen. Het bewuste ego kan nu een keuze maken zich ontvankelijk open te stellen voor de intuïties van de Ziel en zelf als waarnemer op de achtergrond te blijven.

Juli 2021

— Kirsten de Groot