De Over-Ziel

— Het Geheel is meer dan de som der delen; de “Over-Ziel” of het Groepsveld

Enkele inzichten over hoe het volle potentieel van transcendente Ziel samenwerking zich kan openbaren en verder ontwikkelen:

– “Het geheel is meer dan de som der delen” is een definitie uit de “Gestalt”. De Ziel is transcendent en de samenhang binnen de Ziel Gestalt is dat ook. Het volle potentieel van transcendente coöperatie openbaart en ontplooit zich tussen bewust met elkaar samenwerkende individuen.

– De individuele Ziel en de Groepsziel zijn een en hetzelfde energetische Groepsveld. Binnen de Spirituele Eenheid van de Groepsziel vormt de individuele Ziel een soevereine entiteit; bewust van Ziel-bewustzijn en zich er bewust van, een individueel, echter volledig energetisch geïntegreerd deel (Ziel veld) van het Groepsveld te zijn.

– Intuïtieve communicatie of -telepathie- lijkt zich tussen mensen voor te doen maar is een uitsluitend innerlijke Ziel communicatie aangelegenheid.

– Telepathische communicatie tussen Zielen is een uitdrukking van de Spirituele Eenheid. Het is spontaan, onmiddellijk, onvoorwaardelijk en onpersoonlijk en stroomt door compassie en vanuit vrijheid en individualiteit.

– Telepathische communicatie tussen Zielen komt voort uit de voortgaande her-verbinding met onze eigen Ziel en is een natuurlijke ontwikkeling; telepathische Inter-Ziel communicatie kan niet afgedwongen of gecultiveerd worden.

– Wereldwijde telepathische communicatie tussen Zielen die zich op zeer grote fysieke afstand van elkaar bevinden, speelt zich af in het universele energetische Groepsveld van Spirituele Eenheid dat zich net buiten het wereldse web bevindt.

– Het Groepsveld bevindt zich vlak achter de wereldse realiteit en heeft altijd al bestaan. Wat nieuw is, is dat het zich door wereldwijde -online-communicatie heeft kunnen openbaren.

– Het Groepsveld is intuïtief (telepathisch) waar te nemen als een krachtig dynamisch transcendent energetisch Veld. Energetische overgave aan -, en bewuste samenwerking in en met de werkzaamheid van het Veld stelt de Ziel in staat om tot volledige bevrijding van de wereldse aantrekkingskrachten te komen.

© Kirsten de Groot 2015-2022