De Roep tot Discipelschap

Dimensie of veld van bewustzijn?

Dit artikel gaat over dimensies en bewustzijn en hun relatie met discipelschap. Discipelschap betekent de overgang van het 4e bewustzijnsveld via het 5e naar het 6e bewustzijnsveld, in de 3e dimensie!

Het 6e bewustzijnsveld is het Pad. Dit is een transcendentaal veld en is een andere bewustzijnsstaat dan het mentale of astrale veld. Maar voordat je hier komt kom je eerst de afleidingen tegen in het 4e en 5e bewustzijnsveld.

Als je ervan uitgaat dat een punt 1 dimensionaal is, en een plat oppervlak 2 dimensionaal, dan is de mens een 3 dimensionaal wezen dat zich beweegt in een 3 dimensionale wereld.

Dimensie lijkt een fysieke grootheid te zijn. Bewustzijn lijkt een bewustzijnsgrootheid te zijn. Dimensie en Bewustzijn kunnen dus niet één op één worden uitgewisseld.

De mens bestaat vanwege zijn zelfbewustzijn. Zonder zelfbewustzijn is de mens een puur instinctief wezen in het 3e bewustzijnsveld in de 3e dimensie.

Het 4e bewustzijnsveld is het menselijke waarnemingsveld en is astraal van aard. Het 5e bewustzijnsveld is mentaal van aard. De eerste 3 bewustzijnsvelden zijn die van de dierlijke (3), plantaardige (2) en minerale (1) bewustzijnsvelden.

Groepsdynamiek – Telepathische Overdracht

In het 4e en 5e Bewustzijnsveld is al het spirituele groepswerk hiërarchisch, het heeft een leider nodig (5e Bewustzijnsveld). Het 5e bewustzijnsveld is een mentaal kennisveld en bestaat uit theoretische esoterische kennis van specifieke religieuze of spirituele signatuur.

In het 4e bewustzijnsveld vindt astraal persoonlijk en spiritueel ontwaken plaats door spiegeling en communicatie met andere mensen. Dit creëert een astrale/mentale groepsdynamiek.

Ieder mens beweegt zich binnen alle frequenties van het 4e Bewustzijnsveld. Je leeft niet alleen in je hoofd. Binnen het 4e rijk van bewustzijn is het gehele menselijke energetische systeem gevoelig voor energetische aantrekkingen en telepathische transmissie over ALLE chakrafrequenties. Dit versterkt het gevoel ‘bij een bepaalde groep te horen’ en kan je tegenhouden om vooruit te komen!

Binnen het menselijk systeem strekt het bereik van frequenties zich uit van de basischakra tot de kruinchakra. Ieder mens is zowel een zender als een ontvanger. De laagste frequenties hebben het kortste bereik en de hoogste het grootste communicatiebereik binnen het 4e rijk van bewustzijn met soms resonanties in het 5e velddomein.

Astrale energetische transmissie in het 4e veld is afstandsafhankelijk en speelt vooral bij fysieke groepen een rol.

Mentale energetische overdracht in het 5e veld is voornamelijk afhankelijk van signatuur-resonantie en speelt een belangrijke rol in online groepen. De theoretische esoterische religieuze of spirituele kennis spreekt je aan (resoneert) of niet. Hiermee is “onvoorwaardelijkheid” binnen de 4e en 5e bewustzijnsgebieden van de menselijke wereld beperkt tot de eigen bubbel (cirkel). Deze resonantie met beperkte onvoorwaardelijkheid kan je ook weerhouden om door te gaan!

Het Pad van Aquarius Discipelschap is het pad van Spirituele Dienstbaarheid en bestaat uit het achterlaten van het 4e en 5e bewustzijnsveld om het 6e bewustzijnsveld binnen te gaan, het transcendente veld van de Ziel in een Zielencollectief. Op deze site kun je meer leren over Dienstbaarheid door Transcendente Groepsdynamieken.

— Kirsten