De transcendentie van de Ziel

Onwaarneembare Transcendentie

Het waarnemen van de wereldse werkelijkheid doe je door de ogen van het ego-bewustzijn. De blik van het ego-bewustzijn wordt gekleurd door de sluier van de persoonlijkheid, het karakter en is uniek van aard door de complexe samenstelling die persoonlijkheden nu eenmaal hebben.

De Ziel heeft geen ego-bewustzijn. Het ego-bewustzijn kan zich wel bewust worden van zijn of haar bovenzinnelijke Ziel. Hoe weet je dat je contact hebt met je Ziel?

Achteraf kan men zich realiseren met de transcendentie in resonantie geweest te zijn. De Ziel is een onpersoonlijk, transcendent leven-gevend, en leven-onderhoudend deel van de individuele mens. De Ziel is er altijd en overal. Waar jij gaat is de Ziel. Daar waar iemand zich in zijn of haar acties in een gedachteloze tranceachtige concentratie verliest, ben je ontvankelijk voor de Ziel. Zodra iemand zich echter bewust wordt van de tranceachtige staat, is de magie verbroken. Pas als je jezelf opnieuw verliest in de actie, kom je weer in Ziel-resonantie.

Vergeet jezelf, maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Jezelf verliezen gaat het makkelijkste als je iets doet wat je heerlijk vindt om te doen. Het werk is dan zo fijn, dat je niet meer denkt aan dingen die anders de aandacht opeisen. Soms gaat jezelf verliezen helemaal vanzelf en soms vraagt dat oefening in meditatie.

Synthese van Yang en Yin, en evenwicht in denken en voelen

Contact met de Ziel gaat door middel van intuïtieve communicatie via het ontwaakte hartcentrum waarin het ego-bewustzijn door middel van meditatie en intuïtieve ontwikkeling een volmaakte samenwerking tussen denken en voelen tot stand heeft gebracht.

Hoe weet je het verschil tussen de Ziel en de intuïtieve telepathie van het ego met het hoger-zelf of het Archetype?

De Ziel is volmaakt onpersoonlijk en onzijdig. Het ego, het hoger zelf en de Archetypen zijn persoonlijk, hebben een bepaalde Yin/Yang verhouding en hun eigen belangen.

De intuïtieve waarnemingen die het ego heeft, zijn net als de zintuigelijke waarnemingen, innerlijke reflecties van de wereld en niet van de Ziel.

Intuïtieve waarnemingen zijn subtiele impulsen die telepathisch worden opgevangen door de intuïtieve ontvankelijkheid, de antenne van de ik-persoon, het ego. Ze hebben betrekking op de persoonlijke en individuele levenswandel door de wereld. De richting van de levenswandel en de specifieke betrokkenheid die je ergens mee kunt hebben, wordt bepaald door onderbewuste drijfveren en behoeften van de persoonlijkheid van elk individu.

Intuïtieve impulsen zijn vrijwel nooit van de Ziel afkomstig en dat komt doordat het bewustzijn op de wereld is gericht en eerst door de sluier van de persoonlijkheid en de onderbewuste oer-psyché (het Archetype) door dient te dringen. De cultuur (wereld) bevindt zich IN elk individu tot op de diepste onderbewuste lagen van het individuele-, het semicollectieve-, en het collectieve bewustzijn.

Transcendente Liefdesenergie

De pure Ziel is omgeven door vele lagen van cultuur. Spirituele ontwikkeling betekent een bewustwording van die innerlijke cultuur en het Pad betekent een volledig loskomen daarvan. Het Pad bevrijdt de Ziel van de banden met de wereld.

Zo boven, zo beneden. Zo binnen zo buiten. Het ontsluiten van hoger, of beter verruimd bewustzijn, hangt één op één samen met het ontsluiten van steeds diepere lagen van de psyché. Aan hen die hun diepste schaduwdelen onder ogen durven te komen worden de transcendente geheimen onthuld.

Wat is de Ziel dan wel, en welke ‘rol’ speelt de Ziel in het dagelijkse leven en in de wereld?

De Ziel verblijft in de bovenzinnelijke transcendentie en is ongebonden aan deze wereld. Met andere woorden; de frequentie van de transcendente Ziel ontbreekt in de wereld. De Ziel is onvoorwaardelijk en zonder oordeel en doet het fysieke lichaam leven en bewegen tot aan de fysieke dood. Incarnatie na incarnatie gaat de Ziel een ‘verbond’ aan met de mens. Reincarnatie is een proces van energetische aantrekking of karma.

De Ziel is transcendente Liefdes energie. Zij stroomt door compassie en geheel op eigen initiatief (zonder enige intentie van het ego) vanuit onvoorwaardelijke en oordeel-loze ontwaakte harten naar daar waar men deze transformerende en initiërende frequentie wil en kan ontvangen.

— Kirsten de Groot