Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

Dienaren van het Goddelijk Plan
De Bestemming der Tijden is nabij

Op dit moment zijn de Aarde en de mensheid aangeland op een kritiek punt in hun evolutionaire reis. Op het einde van deze 75.000 jaar durende cyclus staat er een Nieuwe Wereld op het punt om geboren te worden. Onze Aarde is daardoor een druk centrum geworden voor allerlei beschavingen uit andere planeten en dimensies die zich hierbij betrokken voelen. Van allerlei interstellaire confederaties zijn er nu leden dicht naar de Aarde gekomen om te helpen bij de komende Grote Overgang die al het leven in onze wereld positief zal beïnvloeden.


Vandaag de dag krijgen bepaalde mensen hun zielenherinneringen en hogere vermogens weer terug, en daardoor beginnen zij zich het doel van hun incarnatie en hun taak voor de mensheid en planeet Aarde weer te herinneren. Zij worden zich bewust van de nauwe aanwezigheid van hele legioenen van onbelichaamde Goddelijke Afgezanten, en van hun innerlijke band met deze spiritueel hoogontwikkelde gelederen. Zij herinneren zich dat ze een essentieel onderdeel vormen van een gigantische collectieve operatie, een uiterst belangrijke onderneming die zich uitstrekt over miljoenen jaren en die ontelbare levens op Aarde en andere planeten omvat, en waarvan alles is gericht op deze komende glorieuze afsluiting. Door hun herinneringen worden ze bewust dat ze op het punt staan om de grote voleindiging te realiseren van een belangrijke fase van het Goddelijk Plan voor de Aarde, het zonnestelsel en daarbuiten.

Nu ontwaken de Dienaren, en nu nemen zij hun posities als vertegenwoordigers van de Nieuwe Geest in om een actieve rol te spelen in het verruimende Nieuwe Wereldbewustzijn.

Dit boek toont ons vele onthullende feiten over het al lang voorspelde en zich nu ontvouwende Passiespel van het Aquariustijdperk op Aarde. Bovendien is het ook een zeer praktische en instructieve gids voor miljoenen mensen die, conform de huidige wereldwijde transformaties, nu overal ter wereld ontwaken.”  

Lees het boek on-line

Voorwoord
Hfd. 1 Wie zijn de Dienaren?
Hfd. 2 Het doel waarvoor Dienaren incarneren
Hfd. 3 Het Laatste Oordeel en de Oogsttijd
Hfd. 4 De Deadline voor de aarde
Hfd. 5 Eenheidsbewustzijn
Hfd. 6 Karakteristieke eigenschappen van Dienaren
Hfd. 7 De Sluier van Vergetelheid
Hfd. 8 Het imitatie-ego
Hfd. 9 De Wachttijd
Hfd. 10 Weksignalen
Hfd. 11 Herinnering
Hfd. 12 Het Persoonlijk Programma
Hfd. 13 Het Groepsprogramma
Hfd. 14 De Poort naar de Nieuwe Wereld
Hfd. 15 Tegenwerking van kwaadaardige intelligenties
Hfd. 16 Het Grote Risico
Hfd. 17 Nieuwe leringen en een nieuwe weg
Hfd. 18 Het Ware Pad
Hfd. 19 De Roep tot Dienstbaarheid
Hfd. 20 Nawoord

'Dienaren van het Goddelijk Plan' (zowel Nederlandse als de Engelse versie) is in zijn geheel vrij te downloaden:Nederlandse editie

DGP.ZIP - 167KB

 Pagina voor het laatst bewerkt op: 11/02/2006