Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

Het Grote Risico

Dienaren zullen een aanzienlijke beloning ontvangen voor hun diensten die ze op Aarde verrichten. Vanwege de vele beproevingen en uitdagingen waar ze vooral in deze periode op de planeet mee te maken hebben, zullen Dienaren die ijverig hun taak volbrengen, een grote spirituele groei meemaken. Niettemin houdt de afdaling in de derde dichtheid tegelijkertijd ook een groot gevaar in, vooral voor die Dienaren die al lang geen leerervaringen op het fysieke vlak meer nodig hebben. Iedere ziel wordt hier blootgesteld aan de grote verleidingen en de negatieve invloeden van deze duistere planeet, en daarom lopen ze allemaal beslist gevaar om nieuw en ongewenst karma op te doen. 


We kunnen de Aarde beschouwen als een soort school voor een intensieve training waar iedereen snel vooruitgang kan maken, als hij verstandig reageert op de gelegenheden die zich voordoen, en dat is heel geschikt voor Dienaren die positief en onzelfzuchtig reageren op hun weksignalen. Echter, het grote gevaar dat er voor Dienaren op Aarde dreigt, is het gevaar van feitelijke spirituele terugval, en alle Dienaren hebben dit zeer reële gevaar onderkend voordat zij verkozen te incarneren.

 

Dienaren worden zelf voortdurend negatief beïnvloed door de tegenwerking die overal op Aarde aanwezig is, en daardoor zijn er veel Dienaren die met hun bewustzijnsfrequentie net rond het niveau schommelen dat geldt als het minimum voor de Oogst uit de derde dichtheid – soms zitten ze er zelfs onder. Dit komt vooral door spirituele luiheid, dus door vergetelheid waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Er zijn vandaag de dag veel Dienaren die erg weinig besef hebben van hun identiteit en taak in de wereld, en zij laten het na zich te wijden aan het welzijn van de mensheid door anderen te helpen zich naar de Nieuwe Dageraad te verheffen. In hun inertie lopen ze gevaar hun persoonlijke missie te riskeren en een aantal van de positieve effecten teniet te doen die zij zelf misschien wel in vele incarnaties hebben opgebouwd. Bovendien laten ze zo hun groepsziel in de steek. Maar het ergste, want ronduit verwoestende gevolg dat een Dienaar die blijft slapen overkomen kan, is dat hij voor onbepaalde tijd – misschien wel onherroepelijk – terecht komt tussen de dralende stroom zielen die niet aan de vereisten voor de Oogst kunnen voldoen. Dienaren die in hun vergetelheid nieuw karma hebben opgedaan lopen niet alleen het gevaar dat ze zelf de Oogst mislopen, maar ook kunnen ze door de wet van karma gedwongen worden om in de toekomst op een andere fysieke planeet te reïncarneren, samen met de rest van de mensheid die het niet gehaald heeft. Dit is het grote risico dat alle Dienaren hebben genomen, toen ze vanuit hun oorspronkelijke dichtheid afdaalden om de mensheid bij te staan met haar overgang in deze tijd. Het is een waagstuk dat het grote risico inhoudt om een onbepaald aantal incarnaties te moeten doorbrengen in een lager niveau van bestaan, veel lager dan het niveau waar ze vandaan kwamen toen ze aan hun vrijwillige missie begonnen. Daarom is het van het grootste belang dat nog niet ontwaakte Dienaren de hulp aanvaarden van leden van hun eigen of een verwante groepsziel, als die naar hen toe geleid worden om ze in deze uiterst kritieke periode bij hun ontwaken te assisteren.

 

Het gevaar om karmisch aan het fysieke vlak gebonden te raken is het grootste risico dat Dienaren moeten nemen, want gevallen Dienaren zullen met een enorme vertraging op de eeuwige weg van het leven worden geconfronteerd als ze na de planetaire deadline van de Aarde moeten vertrekken. Iedere bewust liefdeloze gedachte, gevoel of handeling schept ongunstige karmische gevolgen. We kunnen er niet genoeg de nadruk op leggen dat het een bittere noodzaak is dat Dienaren de aard van de ernstige gevaren van hun missie goed begrijpen, want ze zijn er voortdurend aan blootgesteld. Ook is het voor hen van vitaal belang dat ze de kansen die deze gevaren bieden, goed kunnen herkennen. Om hun doel te bereiken, moeten Dienaren de illusie van afgescheidenheid die inherent is aan de ervaring van de derde dichtheid leren doorzien, en ook zullen ze veel moeten accepteren en door alle schijnbare dualiteiten heen blijven liefhebben. Liefde is voor Dienaren het grootste hulpmiddel om het proces van spirituele herinnering te stimuleren, en iedereen zou goed moeten beseffen dat alleen werkelijk onbaatzuchtige liefde vrij is van karma!

 

Voor de kosmische wet geldt de onverbiddelijke eis dat alle karma in balans gebracht moet worden in dezelfde dimensie als waarin die is opgedaan: “Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten.” Op dit moment zijn er veel Dienaren die wankelen op de rand van de diepe afgrond tussen succes en falen. Velen van hen hebben in hun vergetelheid inderdaad op Aarde nieuw en ongunstig karma opgedaan, in deze incarnatie of in vorige levens. Het is van het grootste belang dat deze mensen goed begrijpen dat ze in een periode van ongekende genade leven, en dat al hun oude karma vlugger dan ooit tevoren opgelost kan worden als ze vandaag de juiste keuzes maken. De Aquariusenergieën zijn uiterst behulpzaam voor het vlot oplossen van hinderlijke psychologische en emotionele patronen. Maar als Dienaren zich niet voorbereiden om genade te ontvangen, dus als zij op zichzelf gericht blijven of vanuit onwetendheid blijven reageren op de symptomen van zuivering, dan laten zij dus na om alle karmische schulden voor de Dag des Oordeels te vereffenen. Dan zullen zij zich ook zeker niet aan kunnen sluiten bij de groepsziel waar zij ooit deel van waren, want die bereidt zich voor om zich te verheffen naar de volgende fase van evolutionaire ervaring die hij als collectief verdiend heeft.

 

Het is in het evolutionaire proces onvermijdelijk dat de groepsziel weer aanspraak zal maken op zijn lang geleden gemaakte investering, en dan zullen de aangetaste delen van zichzelf (d.w.z. de Dienaren die karmisch besmet zijn geraakt) wel moeten worden buitengesloten van de promotie van het grotere geheel. Deze Dienaren zullen van hun groepsziel afgescheiden worden vanwege onopgelost karma dat een integraal deel van hun bewustzijn is geworden, en volgens de wet zullen zij dan in de sferen van de lagere frequenties moeten incarneren om hun nieuw opgedane karma in balans te brengen.

 

Zo’n degradatie betekent voor de reis van deze Dienaren een aanzienlijke vertraging, al kan men nooit zeggen hoe lang precies. Een dergelijke vertraging is ongetwijfeld ernstig en onfortuinlijk te noemen, maar de Wet van Evenwicht verleent geen clementie en er zal dus geen uitzondering worden gemaakt voor de Dienaren die het niet halen. Zulke aangetaste Dienaarzielen worden noodgedwongen buitengesloten van de doorgaande stroom van het leven van hun groep, want zij hebben duidelijk behoefte aan nog meer ervaring in de lagere werelden. Die ervaring zullen ze dan ook krijgen, al kan dat misschien wel ontelbare extra levens in deze grove sferen betekenen; vele daarvan zullen triest zijn en veel leed inhouden.

 

Dit schetst de slechtst mogelijke afloop van de missie van een Dienaar, namelijk dat hij verloren raakt tussen andere achterblijvende zielen die ook voor onbepaalde tijd de Nieuwe Wereld niet zullen kunnen betreden. Maar laten we hier nogmaals stellen dat iedere Dienaar nu overal ter wereld de kans wordt geboden de Nieuwe Wereld binnen te gaan vanwege de ongekende genade die bij deze periode hoort. Moge werkelijk iedere Dienaar de roep tot dienstbaarheid horen, en mogen zij hun vrije wil wijs en onzelfzuchtig gebruiken, want dan zullen zij een goede bijdrage leveren aan de komende Overwinning der Tijden. Moge alle Dienaren zo hun eigen spirituele promotie bij de Oogsttijd verzekeren.

 

 

Terug naar de inhoudsopgave

Volgende hoofdstukPagina voor het laatst bewerkt op: 16/04/2005