Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

Nawoord

De Boeddha verbleef ooit in een woud in Kosambi, India. Daar nam hij een paar bladeren in zijn hand en vroeg aan zijn discipelen: “Wat denken jullie, O bhikkus*? Wat is meer, deze paar bladeren in mijn hand, of de bladeren daar in het woud?”

 

“Mijnheer, er zijn maar erg weinig bladeren in de hand van de Gezegende,” antwoordde er een, “en de bladeren daar in het woud zijn er veel meer.”

 


De Boeddha vervolgde: “Evenzo heb ik jullie, bihkkus, maar heel weinig verteld van wat ik weet. Er is veel meer dat ik jullie niet heb verteld. En waarom heb ik jullie al deze dingen niet verteld? Omdat ze niet relevant zijn. Ze staan niet fundamenteel in verband met het heilige en spirituele leven, en ze zullen je niet naar het Nirwana leiden. Dat is de reden waarom ik jullie al deze dingen niet verteld heb.”

 

* monniken

 

De Boeddha was niet geïnteresseerd in overbodige discussies over metafysische kwesties die alleen maar aanleiding zouden geven tot allerlei ingebeelde problemen en eindeloze speculaties. Hij beschouwde zulke onderwerpen als “een oerwoud van meningen”. Ook dit boek laat veel achterwege van wat er tegenwoordig met het oog op de dageraad van het komende Aquariustijdperk met veel enthousiasme besproken, onderzocht, beschreven en verteld wordt, en wel om twee goede redenen:

 

Ten eerste is er zoveel informatie die allemaal direct in verband staat met de Dienaren of met deze fase van het Goddelijk Plan voor de Aarde, dat zelfs nog geen duizend verhandelingen van encyclopedische afmetingen kunnen beschrijven wat er op dit moment in de wereld, in ons zonnestelsel en ons melkwegstelsel allemaal gebeurt. Dit betekent dat een schets over dit onderwerp – zoals dit boek – niet anders dan beknopt en dus onvolledig kan zijn.

 

Ten tweede is het zo dat veel van het gedachtegoed dat binnen de erg ruime grenzen van New-Age valt weliswaar fascinerend is, en buitengewoon interessant, maar meestal toch overbodig, omdat het niet voorziet in de onmiddellijke behoeften van de wereld op dit moment. In de overvloed aan nieuwe informatie die tegenwoordig beschikbaar is, zijn er talloze kleurrijke en verleidelijke dingen te vinden die makkelijk kunnen leiden tot aanstekelijke opgewondenheid en verwrongen waarneming. Daarom leiden ze slechts nodeloos af van de zaken die op dit moment wel essentieel en dringend zijn.

 

De Waarheid is simpel. Dat is hij altijd al geweest, en dat zal hij ook altijd blijven. De essentie ervan kan samengevat worden in één fundamentele en diepzinnige uitspraak, namelijk dat Liefde het grootste hulpmiddel is tot genezing en spirituele vooruitgang. Bij het schrijven van dit ietwat technische boek hebben we ons dan ook af en toe afgevraagd of het publiekelijk bekend maken ervan misschien risico’s inhoudt voor mensen die makkelijk gehecht raken aan de ideeën en idealen die erin beschreven staan. We zijn een beetje bezorgd vanwege de mogelijkheid dat we misschien onbedoeld meewerken aan het scheppen van nieuwe conceptuele gevangenissen voor zoekers van de Waarheid. Met dit in gedachten citeren we hier een uitspraak uit de Tao Te Ching: “Alles wat met woorden gezegd kan worden is slechts een relatief begrip. Hoewel er veel namen en woorden aan de subtiele waarheid zijn gegeven, zal hij nooit beschreven kunnen worden.” Lao Tze.

 

We zijn een beetje ongerust dat er mensen in de concepten en gedachten verstrikt raken, wat precies de manier is waarop hun juist een helder inzicht in de waarheid onthouden wordt. Daarom voelen we ons geneigd om te zeggen dat de lezer, zodra hij de feiten en uitgangspunten van dit boek heeft begrepen, er goed aan zou doen om alles weer te vergeten en simpelweg onvoorwaardelijke liefde voor zijn medemens in praktijk te brengen. De Boeddha zei immers al: “Alles is samsara (illusie)”. Iemand die door de sluier heen heeft leren zien en verlicht is geworden door de simpele Waarheid, dus iemand die de dingen volkomen helder ziet zoals ze werkelijk zijn, hij ziet het leven der verschijnselen als niet meer dan een ingewikkeld netwerk van bewegende energiepatronen die opkomen en weer voorbijgaan. Niets in deze wereld is permanent, en dus is hier niets Werkelijk.

 

Het wordt wel vaker gezegd dat filosofen in verwarring sterven, afgesneden van de Waarheid door hun eigen hongerige intellect. Ingewikkelde filosofieën en ideeën versnipperen iemands energie en zijn aandacht voor het moment, en ze leiden dus alleen maar tot verwarring. Als we echter ophouden met het allemaal te willen begrijpen en oplossen, en als we in plaats daarvan zonder terughoudendheid vertrouwen op de processen van het leven en ons richten op onvoorwaardelijke acceptatie en liefde voor andere levensvormen, dan wordt op ieder moment vanzelf duidelijk wat er van belang is. Dan is er besef van volmaaktheid, en dan zien we de leegte van al onze mentale constructies, en van al onze subjectieve identificaties met stof, verschijnselen en allerlei conditionerende invloeden die daarmee in verband staan. We zien dan dat ze zonder enige werkelijke inhoud zijn, net als golfjes in het water of het maanlicht in de spiegel.

 

We bidden in ons hart dat de onthullingen in dit boek gezien worden voor wat ze zijn, en dat ze niet nog weer een ander substituut worden voor de Werkelijkheid die alleen ervaren kan worden, maar nooit begrepen. Wij zouden willen dat de uitgangspunten en ideeën die we beschreven hebben, niet als excuus gebruikt worden om het onmisbare, vreugdevolle en eeuwige proces van verder zoeken na te laten, maar wij hopen juist dat onze visie eraan zal bijdragen dat Dienaren en de mensheid die uiterst heilige plaats van zuivere onvoorwaardelijke liefde kunnen bereiken – de plaats waar de tijd en de Eeuwigheid samenvallen en waar het individuele hart synchroon klopt met het Universele Hart, de plaats waar de eenvoudige en onveranderlijke Heilige Waarheid gekend wordt.

 

 

Er is een internetforum waar de onderwerpen uit onze eerste twee boeken besproken worden. Andere werken, die dieper ingaan op wat in deze boeken beschreven staat en er een vervolg op vormen, zijn ook beschikbaar voor leden.

Als je je wilt aanmelden voor het forum, stuur dan een verzoek naar:

TF-Entree-subscribe@yahoogroups.com 

 

 

www.denieuweroep.nl

info@denieuweroep.nl

 

www.thenewcall.org

  thenewcall@bigpond.com

 

 

Terug naar de inhoudsopgave

 

Terug naar Home

Pagina voor het laatst bewerkt op: 28/01/2007