Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

Voorwoord


Dit boek is niet het resultaat van channeling (via een medium), maar het product van een doorlopend en natuurlijk proces van herinnering, een proces dat bespoedigd werd door een onafgebroken en compromisloze zoektocht over vier continenten, vanaf 1990 tot 1999. De onderste steen is bovengehaald in onze zoektocht om de zuivere waarheid boven tafel te krijgen en om klaarheid te krijgen omtrent die raadselachtige en in sterkte toenemende innerlijke zintuigen en spirituele ervaringen.

In dit boek Dienaren van het Goddelijk Plan treffen we hoogst belangrijke informatie aan; hartverwarmend voor al die personen die op het punt staan de sluier van vergetelheid op te lichten, die hen noodzakelijkerwijs is opgelegd zowel door hun eigen goddelijke intelligentie, als hen ook is opgelegd vanuit de universele wetten die samenhangen met elke fysieke incarnatie. 


Meer in het bijzonder doelen wij op diegenen die nu het voorbestemde proces van herinnering doormaken en die, gestimuleerd door de toenemende vibratie van het Aquariustijdperk, zich bewust worden van hun plicht en de taak die ze gaan vervullen in deze tijd op Aarde - het doel van hun incarnatie.

De boodschap die deze bladzijden bevat, is niet exclusief. Iedereen zal profijt kunnen hebben van dit boek, omdat het proces van transformatie en ontwaken dat op dit moment door bepaalde unieke zielengroepen in fysieke incarnatie wordt voorgeleefd, hetzelfde is als het proces straks dat de hele mensheid zal moeten ondergaan om geschikt te zijn om de Nieuwe Wereld, waarvan de geboorte thans zo nabij is, binnen te treden.

De waarheden in dit boek die op feiten zijn gebaseerd, bevatten kiemen die als katalysator werken. Wanneer deze herkend worden door diegenen die daar aan toe zijn, kunnen ze dienen om vage (zielen)herinneringen naar boven te halen die zullen kunnen bijdragen tot spiritueel ontwaken. Dit ontwaken komt op het juiste moment en is hoognodig, want we zijn op een bijzonder kritiek keerpunt beland op de evolutionaire tocht van zowel de Aarde als de mensheid. De ‘deadline’ voor onze planeet, waarop een ongekend spiritueel bewustzijn gaat opbloeien, is heel nabij. Al diegenen, die innerlijk klaar staan om via de Inwijdingspoort de Nieuwe Wereld binnen te treden, ontvangen nu de oproep om te ontwaken en naar voren te treden om al die mensen te helpen die hen willen vergezellen.

Een toenemend aantal mensen gaat zich nu iets herinneren van het intelligente ontwerp en de onfeilbaarheid van het huidige Goddelijk Plan voor de Aarde en van de rol die ze daarin spelen. In het licht hiervan willen wij onze plicht vervullen naar alle mensen, waar ook ter wereld. In het bijzonder wil de groep zich inzetten om te helpen bij het op gang brengen en terugbrengen van het herinneringsproces van hen die speciaal kwamen om de mensheid en de planeet bij te staan bij de komende Grote Overgang.

Onze lange donkere nacht is bijna voorbij. Spoedig zullen alle ontwaakte zielen weer samengaan als één geheel om de Nieuwe Dageraad te begroeten en eindelijk het Grote Lied te laten klinken dat in hun hart is gecomponeerd in de loop van vele incarnaties van persoonlijke opoffering. Wij bidden dat alle dienaren van het menselijke ras nu naar voren zullen stappen om in geloof en vertrouwen hun kracht en energie te bundelen, zodat we haast kunnen maken met de vervulling van de profetie door bewust te assisteren bij de voorbestemde opbloei van het Nieuwe Wereld Bewustzijn op Aarde.

***

Bij het samenstellen van een dergelijke uitgave kampt men met meer ongewone en onvoorspelbare invloeden dan normaal het geval is. Op dezelfde manier kan ook de lezer bepaalde problemen ervaren bij het zich volledig eigen maken van de fundamentele waarheden in de tekst. Bijvoorbeeld, de één zal het misschien slaapverwekkend vinden, bij de ander kan wellicht een onverklaarbare aversie ontstaan tegen bepaalde ideeën in dit boek; en misschien wordt men ook wel geconfronteerd met een typisch onvermogen om eenvoudige - zij het nieuwe - concepten op te nemen. Hiervoor is een drietal verschillende redenen aan te geven.

Allereerst vormen bepaalde waarheden in dit boek voor sommigen een aanzienlijke morele uitdaging die sterke psyche-emotionele reacties kan oproepen. Bij het betreden van het spirituele pad moeten eerst oude gewoontes, achterhaalde waardeoordelen en verkeerde denkbeelden die niet langer van nut zijn, bij de aspirant naar boven drijven en zich op die manier aanbieden aan de bewuste geest om te worden erkend, verwerkt, opgelost en op een hoger plan te worden gebracht, zodat een nieuw en stralender levensperspectief kan worden toegelaten. Voor de doorsnee mens zal dit noodzakelijke proces van persoonlijke groei een enorme verwarring oproepen op verschillende niveaus. Het is daarom goed dat de lezer beseft dat verbijstering vaak een natuurlijk symptoom is van innerlijke zuivering. Een wijs man verklaarde eens: “……en de waarheid zal U vrijmaken”.- [Joh. 8:32]. Echter aan een grotere spirituele vrijheid gaan altijd uitdaging en strijd vooraf. Dit is één van de basisgegevens van het leven.

Ten tweede zullen bepaalde ideeën sommige lezers zonder enige twijfel helpen inspireren om tot een totaal andere denkwijze te komen dan zij tot dusver waren gewend. Dit heeft hetzelfde effect op hun geestelijke vermogens als fysieke oefeningen op een ongetraind lichaam: de spieren raken gemakkelijk vermoeid. Zoals ook het geval is met fysieke training, is er doorzettingsvermogen voor nodig, wil er progressie zijn. De toegewijde student zal echter zien dat zijn inspanningen ruimschoots worden beloond.

Ten derde zijn er vijandige elementen in de geesteswereld die beslist niet willen dat de inhoud van dit boek bekend wordt gemaakt aan wie, waar, wanneer en hoe dan ook. Deze intelligente krachten werken heimelijk. Vanuit verborgen oorden zien zij gemakkelijk kans iemands perceptie en bevattingsvermogen te verstoren. Voor de intelligente en vasthoudende lezer echter zijn al deze onzichtbaren hooguit enigszins vervelend en alle ongewenste effecten van deze pogingen kunnen worden ingeperkt - en zelfs tenietgedaan - door standvastig te blijven; iets waartegen deze entiteiten machteloos zijn.

Het is zeker niet ongebruikelijk, dat alle drie complicaties de lezer tot op zekere hoogte gelijktijdig zullen kunnen beïnvloeden en zo het licht op het nieuwe beeld tegenhouden. Desondanks zullen de opbrengsten ver uitstijgen boven de problemen die kunnen worden ervaren tijdens de zoektocht, wanneer men deze belangrijke ontdekkingsreis met enige volharding gaat ondernemen. Het is de oprechte wens van ons, dat de hele mensheid de waarheid mag ontdekken die samenhangt met de bijzondere spirituele mogelijkheid die ieder nu wordt geboden. Moge deze waarheid de mensheid voor eens en voor altijd bevrijden van de illusies van afscheiding en lijden.

 

Terug naar de inhoudsopgave

Volgende hoofdstukPagina voor het laatst bewerkt op: 15/04/2005