Het Passiespel van het Aquariustijdperk

| De Roep tot Ontwaken | Dienaren van het Goddelijk Plan | Ongewone Inzichten

 

Mystieke Leringen

“Laat de zoeker blijven zoeken totdat hij vindt. Als hij vindt, dan zal hij verontrust raken, en als hij verontrust is, zal hij verbijsterd staan...”


Jezus, uit: het Gnostische Evangelie van Thomas.

  

De Zuivere Gnosis

(de Kennis van de Universele Leer)

 

Waar we ook kijken in de moderne spirituele supermarkt, overal zien we rusteloosheid, oppervlakkige uiterlijke schijn en sensatiezucht. We zien dat er hongerig aandacht wordt besteed aan dingen als zelfbevrijding, self-empowerment en ‘ascentie’ uit deze wereld. Ook zien we overal dat men lagere psychische vermogens zoals mediumschap ontwikkelt, en dat men angstig wegvlucht voor pijn en verantwoordelijkheid. Alles in naam van spiritualiteit.

 

Aangezien het nieuwe licht onze wereld binnen blijft stromen, zoals ons al lang geleden voorspeld is, zal de duisternis zich wel steeds scherper moeten afsteken, en vandaag de dag werpt het licht van het ochtendgloren van het Aquariustijdperk inderdaad schaduwen naar alle kanten. En wat is het gevolg? Een overvloed aan overdrijving, misleidende informatie en imitatiespiritualiteit.

 

Omdat psychische vermogens nu in de mens loskomen en op ongekende schaal beschikbaar zijn, spreiden nietsvermoedende, haastige en onverlichte mensen hun nieuwe vermogens gretig ten toon. Zij stappen prematuur in het voetlicht en kondigen zichzelf bij het grote publiek aan als spirituele leraren, genezers en meesters van wijsheid.

 

Deze nieuwe leraren bieden vaak mooie maar valse spirituele juweeltjes die weliswaar in het begin nog flonkeren, maar al gauw hun glans verliezen en dof worden, net als de tijdelijke inspiratie die men misschien aanvankelijk via hen kon verkrijgen. Zij leiden de spirituele aspiranten dus alleen maar verder bij de simpele Waarheid vandaan.

 

Deze Waarheid is echter altijd aanwezig en toegankelijk voor mensen die weten waar ze moeten kijken. Zij weten waar de Gouden Sleutel, die de deur naar het Nieuwe Leven ontsluit, te vinden is.

 

* * *

 

Aan het einde van iedere wereldcyclus, als de Oogsttijd nadert, verschijnt er op Aarde een nieuwe en zuivere vorm van de Universele Leer – of Gnosis – om alle mensen die haar kunnen begrijpen en haar in hun leven toepassen uit de velden te roepen, want zij zullen aan de voorwaarden van deze cyclische gelegenheid voor spirituele Bevrijding kunnen voldoen.

 

In tijden van grote duisternis is er juist grote behoefte aan de Eeuwige Wijsheidsleer van de Avatars. Het vestigen van de aandacht op deze Leer is een doelbewuste poging om hem in de plaats te laten komen van de onvermijdelijke overvloed aan onjuiste interpretaties, verdraaiingen en vervalsingen die eeuwenlang door de wereldreligies en de spirituele tradities over de wereld zijn verspreid. Een belangrijk aspect van een werkelijk spiritueel streven is dan ook om de Waarheid zijn rechtmatige plaats in de wereld te laten innemen, want zo kan men bijdragen aan het laten klinken van het Laatste Signaal voor de mensheid aan het einde van een tijdperk, kort voordat de planeet gezuiverd wordt.

 

Het woord Gnosis is afgeleid van het Grieks, en betekent Kennis van God, of Goddelijke Kennis. De Gnosis zelf is Levende Wijsheid die we niet met het intellect alleen kunnen verkrijgen. Maar als de oprechte zoeker naar Waarheid zijn mentale vermogens op de juiste manier gebruikt, en ook voor de juiste redenen en in combinatie met het hart, dan kan hij in contact komen met het levende Lichaam van de Gnosis door een geschreven versie van de Wet te lezen.

 

Hoewel de Universele Kennis van de Gnosis de basis vormt van iedere religie, is deze kennis volledig geschrapt uit alle religieuze tradities die er nog bestaan, of op zijn minst is hij sterk verdraaid.

 

Op dit moment zijn er maar heel weinig mensen op de wereld die de essentiële Sleutel van de Zuivere Gnosis bezitten, en dat is een van de redenen waarom er in deze hectische tijd op Aarde zoveel verwarring, afleiding, zinloos gepraat en schijnspiritualiteit is. Toch werd juist deze Sleutel ontdekt en gebruikt door iedere lichtende ziel aan de hemel van de Aardse geschiedenis. Al deze verlichte mensen vonden de Enige Ware Weg die direct naar de top van het Leven leidt, en door op dat Lichtende Pad te stappen, konden zij in deze wereld van illusies alle verleidingen weerstaan en alle valstrikken vermijden en veilig Thuis komen. Nu proberen wij kandidaten voor de Oogst te bevrijden van alle overbodige kabaal door hun de esoterische feiten op een moderne manier te presenteren. Daarbij houden we rekening met de grote gelegenheid die op dit moment geboden wordt, en ook met de nieuwe en veranderde wetten van het Aquariustijdperk.

 

* * *

 

Er staat in de Hatha Yoga Pradipika: “Het (yoga) brengt yogi’s bevrijding en dwazen gebondenheid.” Evenzo willen we van de Zuivere Gnosis zeggen dat het bevrijdend werken kan voor de oprechte en volwassen zoeker op het Pad, maar eerder belastend en misschien zelfs wel schadelijk voor minder toegewijde aspiranten die er niet echt klaar voor zijn.

 

Vroeger werden de Hogere Graden van de Universele Leer alleen aan Ingewijden van echte Mysteriescholen gegeven. Dit waren dus mensen die eerst zware testen hadden doorstaan, voordat hun toegang tot de Goddelijke Mysteriën werd gegeven. Wij bieden deze informatie nu aan, omdat we aan het een einde van een tijdperk aangekomen zijn, maar alleen aan mensen die er klaar voor zijn.

 

Omdat onze gevorderde geschriften veel esoterisch onthullende en confronterende informatie bevat, zijn deze alleen bestemd voor de serieuze en intelligente spirituele aspiranten die weten hoe ze op de juiste manier moeten aankloppen en dus in feite de sleutel die de deur opent, al in bezit hebben.

 

 


Pagina voor het laatst bewerkt op: 11/02/2006