De sinistere zijde van de New Age beweging

Met het grote potentieel dat nu in de wereld aanwezig is dat zal leiden tot een ongekende toevloed van licht en een snelle spirituele vooruitgang, hoeft het nauwelijks enige verbazing te wekken dat de krachten van zelfzucht (het kwaad) eveneens zeer in beslag genomen zijn door hun eigen huiswerk op Aarde.


>>> klik hier om verder te gaan