Artwork by Daniel B Holeman - see www.AwakenVisions.com

Waarheid: De Toegang naar Liefde

Zo gauw men zich geheel en al gaat toewijden aan het Ware Pad, komt men er achter dat de Waarheid de toegangspoort is naar de Liefde. Het wordt op dat ogenblik duidelijk dat de zoektocht naar de Waarheid en uiteindelijke realisatie, de weg is die leidt naar goddelijke Liefde. Daar waar Waarheid is, zal men ook Liefde aantreffen

>>> klik hier om verder te gaan