Een nieuwe tijd, een nieuw paradigma

Transcendente verbinding

Het spirituele Aquarius paradigma is transcendente gemeenschapszin. De verborgen Geest openbaart Zich tussen ingewijde Zielen. De verborgen activiteit, het vuur van transformatie, treedt naar buiten en werkt zowel in het Veld zelf als in alle Zielen die met het Veld verbonden zijn. Dit is de specifieke spiritualiteit van de adept (discipel) in het Aquariustijdperk en dient de hele mensheid.

Toewijding en focus op het pad

Transcendente gemeenschapszin kan alleen ontstaan en levensvatbaar zijn door volledige spirituele gelijkheid en persoonlijke vrijheid. De nieuwe spirituele instroom brengt een andere energie met zich mee. Waterman-energie stimuleert de uitwisseling van transcendente energie, zowel telepathische, als technologische (internet)communicatie en samenwerking door actieve participatie.

Volledige spirituele en transcendente gelijkheid

De Ziel, Over-Ziel en Kosmische Ziel zijn aan elkaar gelijk. De verbinding tussen Zielen is -per definitie- gelijkwaardig en alomtegenwoordig. Binnen de Transcendente Gemeenschap bestaat alleen dat wat ons verbindt. Transcendentie verbindt en overstijgt de wereldse samenleving.

We zijn geschapen naar Gods beeld, maar dat betekent niet dat we God zijn. We zijn een microkosmos in een macrokosmos, een ego in een universum van goed en kwaad. Als spirituele werkers zouden we dienen af te zien van het kiezen tussen deze twee subjectieve kwaliteiten; Oordelen over goed en kwaad is een seculiere en sociale aangelegenheid en hoort thuis in de rechtbank.

Persoonlijke vrijheid

Dat wat ons verbindt overstijgt religie, hiërarchie, status, doctrines en dogma’s. Het Transcendente Alomtegenwoordige Veld is in het hier en nu, plaats onafhankelijk. Het maakt niet uit of je in een drukke stad of op het platteland woont, in het westen of oosten, noorden of zuiden. De verbinding met het Veld hangt alleen af van je innerlijke verbinding met je hartcentrum en hoe ontvankelijk (innerlijk leeg en stil) je kunt zijn in het hier en nu.

— Kirsten