Het Pad

— De transcendente menselijke Ziel

is ongebonden aan tijd en ruimte en dit gegeven heeft twee essentiële en verstrekkende spirituele implicaties:

1 Al onze onstoffelijke, transcendente, mystieke, religieuze, en spirituele ervaringen zijn persoonlijk en vinden plaats in onze microkosmos. De microkosmos is een individueel gepersonaliseerd universum. ‘Gene zijde’ bevindt zich in onze microkosmos en astrale reizen worden in de microkosmos gemaakt.

2 Het bewandelen van het Pad van de Ziel stelt Zielen in staat zich energetisch op elkaar af te stemmen en gezamenlijk te functioneren als EEN grotere Ziel-entiteit. Spirituele Dienstbaarheid in wereldomvattende groepsformatie biedt ongekende mogelijkheden tot zowel individuele als spirituele groepstransformaties en bevrijding van de Ziel.

Het Pad van de Ziel

— Spirituele stellingnames over het Pad van de Ziel

Het Pad van de Ziel is universeel; het is vrij en onafhankelijk van alle wereldreligies.

Het Pad van de Ziel is gericht op de bevrijding van de Ziel van aantrekkende zwaartekrachten van het energetische web van de “wereld” dat tot incarnatie heeft geleid.

De maatschappij (de wereld of de matrix) en de Schepping zijn twee verschillende zaken. De wereld is een door mensen gecreëerde en gecultiveerde leefwereld; in energetische zin is zij tot stand gekomen door, en geladen met -uitsluitend- menselijke concepten (gedachten en beelden). De wereld zit in de mens tot op de diepste psychologische lagen. Waar de mens komt is de wereld; zij bevindt zich overal, op alle continenten.

De wereld is een voorwaardelijke leef omgeving. Het energetische ‘web’ van de wereld bevat allerlei onuitgesproken afspraken, normen en waarden vanuit met name religie en spiritualiteit. Alle mensen worden veronderstelt zich aan deze sociaal cultureel bepaalde afspraken te houden en elkaar ook aan die afspraken te helpen herinneren. Het web is onzichtbaar maar vormt een onmiskenbare ‘greep’ op de Ziel door de bestendige focus van het bewustzijn op die wereldse realiteit.

Het Pad van de Ziel is de laatste fase in een proces van universalisering van de energetische persoonlijke inhouden van de microkosmos en is een zuiver innerlijke ‘bewustzijn–Ziel’ aangelegenheid. Het ego-bewustzijn verschuift steeds meer naar een intuïtief bewustzijn dat onvoorwaardelijk is en zonder oordeel.

De laatste fase bestaat uit het oplossen en passeren van de laatste hindernis die een volledige her-verbinding (volmaakte resonantie) met de Ziel in de weg staat; het kunstmatige Ego.

Het kunstmatige Ego bestaat uit één of meer innerlijke Archetypische ‘beelden’. Zo’n beeld heeft een voor alle mensen diepgaande emotioneel beladen betekenis en bevindt zich diep in het prehistorische deel van onze psyche.

In de dageraad van het menselijke bestaan, was het bewustzijn een met de Ziel. Echter door (de status van) een kunstmatig ego aan te nemen en zich hiermee te identificeren, heeft de mens zich vervreemd van die Ziel. Nu is deze identificatie met het onnatuurlijke ego en zijn wereldlijke status de diepste en laatste verankering (van de Ziel) met de wereld waarvan de Ziel bevrijd kan worden.

Het kunstmatige ego is illusoir, maar zolang de identificatie met de status van het ego in een behoefte voorziet zal iemand zich aan het wereldse namaak ego vast blijven klampen in plaats van zich te richten op her-verbinding van bewustzijn en Ziel. 

“Verlichting” is een staat van verruimd bewustzijn van het zelf in zowel overdag als ’s nachts en stelt in staat het Pad van de Ziel te vervolgen.

Het volgen van het Pad van de Ziel activeert de innerlijke intuïtieve zintuigen en opent intuïtieve communicatieve telepathische kanalen.

Incarnatie, de indaling van de Ziel in het fysieke lichaam, is geen eenmalige gebeurtenis (geboorte). Incarnatie is een voortgaand proces van energetische aantrekking en assimilatie en leidt van zuiver subtiele energie, een gedachte, tot een manifestatie in fysieke vorm. Het Pad van de Ziel is een creatief transcendent en intuïtief innerlijk proces.

© Kirsten de Groot 2015-2022