Karma of de wet van oorzaak en gevolg

Waarom is de persoonlijkheid karmisch?

Omdat de persoonlijkheid de gereedschappen biedt waarmee we door de wereld wandelen.
Elke persoonlijkheid is uniek in zijn complexe samenstelling, Ze wordt gevormd door een groot aantal kenmerken die zijn terug te voeren tot de 4 elementen; vuur, lucht, aarde, en water die zich in bepaalde percentages tot elkaar verhouden.

Waar slaat passie om in obsessie? Inspiratie in een psychose? Daar kun je eigenlijk alleen antwoord op geven als je in staat bent tot zelfreflectie en dat vraagt om bewustzijn.

Onbewust kwetsen

Pret en plezier met elkaar kunnen ten gunste van de ontwikkeling van de persoonlijkheid zijn. Pret ten koste van iemand kan kwetsen. Weet jij wanneer pret ten nadele van iemand kan omslaan? Misschien alleen als je weet wat er in iemands hart leeft en dat vraagt een ontwikkeld inlevingsvermogen.

Bewust kwetsen

Als je alleen jouw eigen doelen voor ogen hebt en/of de ander ziet als tegenstrever kun je in de verleiding komen bewust te kwetsen. Het achterliggende doel is de ander in psychologische zin te verzwakken, maar daarmee tast je de eenheidsintegriteit aan. Bewust kwetsen kan zo een karmische lading aanbrengen.

In Ziel is de mensheid één daar kan geen persoonlijkheid of wereldse machthebber iets aan veranderen. Elke verstoring in de eenheidsintegriteit van een entiteit, een individu, een groep, of een land, geeft een karmische lading.

De eigen spirituele doelen kunnen nooit belangrijker zijn dan het willens en wetens aantasten van de eenheidsintegriteit van iemand anders waar je het in spiritueel/religieuze zin mee oneens bent.
Bewustzijn leidt tot keuzes. Keuzes kunnen leiden tot verruiming van het bewustzijn van het hart of tot een hele nieuwe karmische lading leiden.

— Kirsten