Online Spirituele dienstbaarheid in de praktijk deel II

Discipelschap en vrijheid

Gaan spirituele dienstbaarheid en vrijheid samen? Ze lijken tegenstrijdig, dienstbaarheid veronderstelt ook toegewijde betrokkenheid en inzet voor de zaak.

Online intuïtief transcendent groepswerk vereist toewijding, focus en aanwezigheid in het hier en nu. Toegewijde deelnemers zijn allemaal verbonden in het 6e rijk van bewustzijn, dus waar is de grenzeloze vrijheid?

In het 4e bewustzijnsgebied is al het spirituele groepswerk hiërarchisch, er is een leider (5e) nodig om een groep te leiden. Het 5e bewustzijnsveld is puur mentaal en bestaat uit theoretische esoterische kennis van specifieke religieuze of spirituele signatuur.

Het is de op zichzelf staande intuïtieve spirituele werker die het Pad betreedt. Het Pad is het 6e bewustzijnsveld, het veld van de Ziel.

Het Pad is een puur innerlijk pad en kan voorbij het menselijke 4e en 5e bewustzijnsveld van de wereld worden bewandeld. Het internet heeft niet alleen wereldwijde transcendente groepsservice mogelijk gemaakt. Het wereldwijde web heeft ons er ook toe gebracht de planeet en al haar verschillende bewustzijnsgebieden als één coherent geheel te begrijpen.

Intuïtief groepswerk in het 6e bewustzijnsveld is echt Waterman-werk en is dat altijd geweest. Hier is Eenheid in vriendschap en deze resonantie verhoogt de frequenties in het veld. Het 6e veld van bewustzijn is het rijk van de Ziel en strekt zich uit over tijd en ruimte.

Grenzeloze vrijheid EN Spirituele Dienstbaarheid zijn gebaseerd op één en hetzelfde (Aquarius) principe: “Alle mensen zijn zoals jij”.

Alles wat je echt nodig hebt voor dit werk is een liefdevol en ontwaakt hart dat zich geroepen voelt om samen “het Pad” te bewandelen. Onze voertaal is Engels. De Ziel heeft geen taal nodig om zich uit te drukken.

Groepscontacten vinden plaats via internet. De essentiële verbinding met het 6e bewustzijnsveld is via het hartcentrum en is transcendent energetisch van aard. Men maakt dan geen deel meer uit van de groepsdynamiek in het 4e en 5e bewustzijnsrijk en dat is bevrijdend.

Het 6e bewustzijnsrijk, Het Pad – Voorbij de wereld geleid door de Ziel

Het 6e bewustzijnsveld omvat alle “lagere” bewustzijnsgebieden, maar ligt ook voorbij (buiten) het 4e en 5e wereldse bewustzijnsveld.

Het 6e bewustzijnsveld is het rijk van de Ziel. Dus elke geïncarneerde Ziel verblijft buiten de wereldse rijken. De dynamiek van de Transcendente Groep vindt plaats in de Ziel en is zo dienstbaar aan alle belichaamde Zielen. Bovendien kan het collectief van op elkaar afgestemde individuele Zielen zichzelf openbaren als functionerend als “ÉÉN Kosmische Ziel entiteit”. Een planeet omvattend transcendent symfonisch orkest in harmonie waarin elke Ziel zijn eigen toon heeft. Een Ziel-orkest dat meer dan één Ziel toon produceert.

Het alomtegenwoordige aspect van de Ziel (de Kosmische Ziel) manifesteert zich tussen samenwerkende Waterman Zielsverwanten.

— Kirsten