Over intuïtie als verbindende liefde

Heb je ooit een kudde paarden geobserveerd? Ze kunnen een synchroniciteit vertonen in hun reacties en bewegingen als synchroon-zwemmers op de Olympische Spelen. Dit is de werking van het dierlijke instinct en dient het behoud van de soort. De ontwikkelde menselijke intuïtie werkt als verbindende Liefde en dient de Eenheid.

Gezonde grenzen

Lichaam en psyche vormen samen een energieveld dat is afgestemd op andere menselijke energievelden. Dit is de neiging van de menselijke kudde. In eerste instantie merk je die energetische verbinding niet omdat je gefocust bent op uiterlijke signalen. Dit is echter noodzakelijk voor de ontwikkeling van individualiteit.

Bewustwording van energetische velden en de intuïtieve afstemming daarop vraagt ook om besef van grenzen; waar eindigt mijn energetisch veld (mijn persoonlijke kwaliteiten en valkuilen) en waar begint dat van een ander? Met meditatie en intuïtieve ontwikkeling raak je vertrouwd met je eigen energieën en hoe je deze in balans kunt brengen, en met de taal van je intuïtie.

Reality checks

Reality checks zijn altijd nodig! Interpreteer ik mijn intuïtie op de juiste manier met de werkelijkheid? Komt wat ik intuïtief meen waar te nemen overeen met de werkelijkheid? De wens is vaak de vader van de gedachte, maar als spiritueel werker wil je een betrouwbare en actieve intuïtie, anders heb je er in de praktijk niets aan.

Intuïtie als de wijze moeder

Het eerste niveau, intuïtie als innerlijke communicatie voor je persoonlijke leven. Het intuïtief aanvoelend vermogen helpt je allereerst bij de belemmeringen die je ervaart in relatie tot je medemens.

Door middel van praktijk, en reality checks zul je merken dat het aanvoelende vermogen zich verbreedt, verdiept en zich meer en meer richt op je diepste drijfveren in het leven. Hierdoor leer je je persoonlijkheid en zijn mechanismen steeds beter kennen.

Ontdek welke essentiële behoeften je hebt. Ontdek hoe je jezelf kunt helen. Welke (energetische) ladingen brengen je in een grotere energetische chakra-balans, positief geladen vuur en lucht, of negatief geladen water- en aarde-elementen?

Op verschillende diepten in de psyche kun je verschillende drijfveren vinden die de basis vormen van je intenties. Motivaties en intenties hoeven niet op één lijn te liggen, maar kunnen wel degelijk met elkaar in verband staan. Je hebt de link alleen nog niet ontdekt.

Intuïtie als de wijsheid van het hart

Liefde verbindt, ook in jouw wezen. Innerlijke communicatie is die informatieoverdracht tussen de innerlijke waarnemer van je intuïtie en je innerlijke vertaler. De innerlijke vertaler bevindt zich niet in de logische geest, maar op een dieper niveau van het hartcentrum waar symbolische taal onmiddellijk begrepen wordt, het hart als een intuïtief centrum van wijsheid.

Het energetische veld dat lichaam en psyche vormen, is complexer en uitgebreider dan je je in eerste instantie kunt voorstellen. Als je nog niet zoveel intuïtieve ervaring hebt, is het soms moeilijk om onderscheid te maken tussen intuïtieve innerlijke communicatie en de innerlijke dialoog tussen jou als ik-waarnemer en een of meer deelpersoonlijkheden zoals een innerlijke criticus.

De innerlijke communicatie met deelpersoonlijkheden lijkt soms bedrieglijk echt op telepathische communicatie met een bron buiten jezelf! Deze communicatie zit echter in jou!

Deelpersoonlijkheden zoals innerlijke stemmen zijn bijna altijd veroordelend, maar soms doen ze zich eerst voor als alwetende spirituele gidsen of lichtwezens. Deze innerlijke delen zijn niet tegen jou (astrale aanvallen). Ze maken hun aanwezigheid kenbaar en testen jouw egobewustzijn op zelfkennis, autonomie en authenticiteit. Deelpersoonlijkheden zijn van jou, maar jij hebt de leiding!

De levensboom

Chakra’s zijn de energetische uitstraling van energetische knooppunten en hormoonklieren in het lichaam. Chakra’s liggen aan weerszijden van de ruggengraat, de Boom des Levens. Het hele endocriene systeem is de drager van de persoonlijkheid. De Aura is de uitstraling van de persoonlijkheid.

In relaties roept actie reactie op. Misschien weerhoudt dat je ervan om actie te ondernemen, maar dat verandert niets! Acties (Dharma) zijn nodig om chakra’s in balans te brengen (onbalans is Karma). De acties die door de Intuïtie worden ingegeven zijn zonder oordeel, neutraal en doen geen kwaad, ze creëren geen nieuw karma en dat maakt ze onschuldig van aard. Dit is de wijsheid van het hart.

Het actief gebruiken van de intuïtie voor een energetisch evenwicht in alle chakra’s en dus in de persoonlijkheid staat gelijk aan je ruimte innemen en je incarnatie accepteren en er verantwoordelijkheid voor nemen. Zelfacceptatie activeert de intuïtieve wijsheid van het hart. Heb je naaste lief als jezelf en God (de Eenheid) bovenal.

— Kirsten