Over mij

— De transcendentale realiteit van de mensheid verkennen

Uiteenlopende meningen over Gene Zijde, esoterische spiritualiteit en religie hebben me op een dag een drastisch besluit doen nemen. Onafhankelijk van welk religieus of spiritueel instituut dan ook, besloot ik mijn spirituele ontwikkeling verder te ontplooien door mijn intuïtie te volgen, waar het mij ook zou brengen.

 

— Esoterische disciplines tonen de heelheid van het Al

Intuïtieve ontwikkeling en zelfkennis gaan hand in hand. Een grote hulp hierbij zijn esoterische disciplines; ze tonen de relatie tussen de metafysische uitstraling van de fysieke en psychische velden van de mens.

Door volkomen te vertrouwen op de intuïtie, verblijft het ego op de achtergrond. Als een vader of moeder die het kind geduldig volgt in zijn bewegingen, neemt het egobewustzijn alles waar en volgt zonder interventies. Hoe kan men evolueren in deze aanhoudende staat van intuïtief “zijn”, en hoe is men dan dienstbaar aan anderen? Door intuïtieve transcendente samenwerking. 

— Resonantie van kernen

Uitsluitend de intuïtie volgen is een heel prettige, maar ook eenzame weg. Aan het begin van deze eeuw kwam ik in contact met de kern resonantie van het “uiterlijke” kern Veld. Een metafysische vibratie van zeer hoge frequentie. Hier had ik al die tijd mijn ontvangstantenne op gericht gehad. Ik vond Zielen die met hetzelfde bezig zijn als ikzelf! Ik zocht los te komen van de resonantie van de wereld en op te gaan in die van de kosmische Ziel en vond dit Zielsverlangen in het gezelschap van Zielsverwanten.

Enkele jaren had ik in deze groep de tijd om vertrouwd te worden met de metafysische groepsdynamiek en de subtiel energetische stromingen in het groepsveld, waarna de initiatie in 2006 volgde.

Mijn onvoorwaardelijke en toegewijde deelname aan het Veld heeft zonder meer bijgedragen aan de initiatie die ik ondervond. Het groepsveld functioneert als een transcendente Meester. Onder de juiste condities werkt de deelname in het transcendente Veld als een katalysator en transformeert en initieert.  Als jij er klaar voor bent (de juiste tijd), als jij je over kunt geven aan de frequentie van het Veld (de juiste actie), en als je in staat bent die frequentie te ontvangen (de juiste innerlijke houding).

Het gegeven van een, voor elke Ziel bereikbaar alomtegenwoordig transcendent Meester Veld is de belangrijkste motivatie voor al mijn publicaties.

— Off Grid

Het geheel is méér dan de som van het aantal deelnemende Zielen. Wanneer Zielen intuïtief samenwerken genereert het Ziel Veld een trillingsfrequentie met een inclusieve intelligentie waarin de individuele Zielen intuïtief delen. Het Veld trekt de gezuiverde kern (hart) van Zielen aan. Het is onbereikbaar voor de intelligentie van het ego-bewustzijn en van het denken.

Het alomtegenwoordige transcendente Meesterveld is vrij toegankelijk voor díe levende zielen op de planeet die zich innerlijk kunnen verbinden met de hoge frequentie en begrijpen hoe zij hierop kunnen reageren.

Binnen het groepsveld resoneren oprechte en diepe gebeden telepathisch in andere diep voelende en ontvankelijke Zielen om elkaar in spiritueel en transcendent opzicht te dienen. Het alomtegenwoordige off-grid transcendente Meester Veld heeft altijd al bestaan. Door de eeuwen heen hebben eenlingen innerlijk contact met dit Veld gemaakt. Dankzij het wereldwijde internet kan het Meester Veld zich nu tussen de deelnemers openbaren als zij samenwerken als Eén Ziel-entiteit.

De belangrijkste intentie voor al mijn online publicaties is het verbreiden van deze informatie en het in contact komen met Zielsverwanten en gelijkgestemde Aquarius gerichte Zielen.

Sinds 2007 publiceer ik mijn ervaringen met het Kosmische Ziel Veld. Ik beschouw dit Veld als een transcendente werkplaats, een onstoffelijk klooster waar zowel mannelijke als vrouwelijke Zielen toegewijd en solidair met elkaar samenwerken. In 2012 begon ik een zelf-studie door geïnspireerd schrijven om mijn ideeën over intuïtieve groepssamenwerking op basis van resonantie van frequenties, te onderbouwen en begrijpelijk te maken. Op de Engelstalige website https://cosmicsoul.life kun je hier meer over vinden.

Ik heb met verschillende holistische esoterische disciplines gewerkt en heb affiniteit met de grote wereldreligies. In religieuze of kerkelijke zin ben ik ongeschoold. Ooit voelde ik me aangetrokken tot het fysieke kloosterleven, maar al vele jaren ben ik gelukkig getrouwd, heb twee kinderen en één kleinkind.

— Over de website:

Zelfonderzoek en toetsing van metafysische waarnemingen zijn onontbeerlijk bij hoogsensitiviteit… Lees hier verder

En de doelstellingen: 

 

— Kirsten de Groot

© Kirsten de Groot 2015-2022

Closed by default
Over de website...

Hoog sensitiviteit vraagt om zelfonderzoek en toetsing van metafysische waarnemingen. Het bracht me op het pad van Zelf-Initiatie waarin ik ondervond dat de kosmische Ziel een levende transcendente Mensheid omvattende Eenheid is met geleidende, transformative en initiërende eigenschappen.

De informatie op deze site is een relevante samenvatting van mijn bevindingen van vele jaren van onderzoek naar spirituele visioenen, buitenzintuiglijke waarnemingen, ESP, en Kundalini ervaringen in relatie tot holistische en universele kwaliteiten en functies van spiritualiteit en religie.

De doelstellingen van de online publicatie van deze informatie en maandelijkse publicatie van artikelen zijn:

  • het vinden van Zielsverwanten die werken aan Zelf-Initiatie, en
  • het bevorderen van de bewustwording van onze onstoffelijke energetische realiteit en van de onbegrensde transcendente mogelijkheden van samenwerkingsverbanden van onze Ziel in de Over-Ziel.

Kirsten

...en de doelstellingen

De doelstellingen van de online publicatie van deze informatie en maandelijkse publicatie van artikelen zijn:

  • het vinden van Zielsverwanten die werken aan Zelf-Initiatie, en
  • het bevorderen van de bewustwording van onze onstoffelijke energetische realiteit en van de onbegrensde transcendente mogelijkheden van samenwerkingsverbanden van onze Ziel in de Over-Ziel. Kirsten