Ziel Versus Hoger Zelf

Vaak worden het Hoger Zelf en de Ziel gezien als identiek en onderling uitwisselbaar, maar in wezen verschillen ze als dag en nacht. De Ziel is een transcendent (ongeladen) Veld zonder enige persoonlijke, spirituele of wereldse betekenis. Het Hoger Zelf is een spiritueel (geladen) veld van persoonlijke, spirituele en religieuze betekenis.

Het Hoger Zelf als de dirigent van de ik-persoonlijkheid, het lagere zelf

Het Hogere Zelf heeft betrekking op het egobewustzijn van de persoonlijkheid. Het heeft een breder bewustzijn (zelfkennis) van de essentiële behoeften van het zelf en dient om het evenwicht in de fundamenten van de persoonlijkheid (1e, 2e, 3e en 4e chakra) te behouden of te herstellen.

Zelfkennis is het hebben van een breder begrip van de instinctieve psychologische mechanismen van het zelf. Deze mechanismen zijn gericht op het noodzakelijke behoud van de ‘heerschappij’ van het zelf, het ego. Ze kunnen op korte termijn succesvol zijn, maar op lange termijn kunnen deze mechanismen de voortgaande persoonlijkheidsontwikkeling naar individuatie* ondermijnen.

* Het individuatieproces doorloopt verschillende psychologische stadia van toenemende persoonlijke en spirituele autonomie.

De instinctieve intuïtie van het Hoger Zelf heeft betrekking op het 2e chakra, het onderbuikgevoel. De intuïtie van het 6e of voorhoofd-chakra, het derde oog, is verbonden met het 2e en kan inzicht geven over wat intuïtief is waargenomen.

De inzichten van het 6e chakra worden bepaald door de overtuigingen van de gehele persoonlijkheid. Men neemt waar via het 6e chakra, waar men in gelooft; geesten, engelen, buitenaardse wezens en dergelijke. Je kunt zelfs een archetype observeren en aannemen dat het de ziel is, of een overleden geliefde. Men ziet wat men wil zien. Wat men zich voorstelt, onthult een emotionele behoefte van het zelf die aandacht en genezing nodig heeft.

De samenwerking tussen 2e en 6e chakra is spiritueel van aard en dient om iemand veilig door de samenleving (de wereld) te loodsen.

De metafysische spirituele sferen van de persoonlijkheid zijn beladen met bewuste en onbewuste eigenschappen van de persoonlijkheid, alle herinneringen en mogelijk ervaren trauma’s. Al deze elementen zijn terug te vinden in de Aura of de energetische uitstraling van ieder mens en zijn daardoor uniek van samenstelling! Ieder mens is uniek en dus is ook zijn of haar Aura-uitstraling uniek en trekt daardoor zijn eigen unieke levenservaringen aan. Deze aantrekkingskracht is de wet van karma, van oorzaak en gevolg.

Het Hartcentrum als Poort van de Ziel

De ziel is een transcendent levengevend principe en onvoorwaardelijk van aard. De Ziel verlevendigt alle mensen, gelovigen en ongelovigen. De ziel heeft geen zelfbewustzijn. De Ziel is voorbij de aantrekkingskrachten (zwaartekracht) van de wereld.

In het individu werkt de Ziel in het verborgene. De kracht van de Ziel komt alleen tot uiting wanneer Ziel-bewustzijn kan stromen.

Ziel-bewustzijn stroomt door en vanuit onvoorwaardelijk liefhebbende harten. Harten gezuiverd van alle sympathieën en loyaliteiten, inclusief die van het zelf voor het hogere zelf!

Het verschil tussen de gedeelde telepathische ervaring en de gedeelde mystieke eenheidservaring.

De gedeelde telepathische ervaring vindt plaats tussen mensen die dicht bij elkaar zijn en een vergelijkbare betekenisvolle telepathische overdracht (resonantie) ervaren.

De gedeelde mystieke eenheidservaring vindt plaats tussen twee of meer Zielen die op grote afstand van elkaar zijn en functioneren als één entiteit, één hart, één Ziel.

— Kirsten