Over Astrale Aanvallen

Veronderstelde Astrale vijandigheid

Je hebt er misschien al eens over gehoord; astrale aanvallen. Dit zijn energetische (metafysische) ervaringen die intuïtieve en gevoelige mensen als zeer belastend ervaren. Waar komen deze aanvallen vandaan? En, door wie of wat wordt je aangevallen?

De relatie tussen de endocriene klieren van het lichaam, het zenuwstelsel en de psyche is zeer complex. Hoe deze fysiek-psychische elementen op elkaar afgestemd zijn, hoe je opgevoed bent, waar je woont en wat je gelooft beïnvloed al onze waarnemingen en dus ook de astrale aanval. Dit maakt zo’n aanval tot een zeer persoonlijke en subjectieve ervaring die eigenlijk alleen door de betreffende persoon te duiden is.

Het astrale veld, het mentale veld en het causale veld zijn energetische onderdelen van het menselijke dualistische universum van de persoonlijkheid, de psyche.

Een intuïtieve waarneming wordt een astrale aanval als die waarneming angst hormonen activeert waardoor je wilt vechten of vluchten.

Gedeelde intuïtieve waarnemingen zijn energetische waarnemingen die zich in hetzelfde -geladen- energetische veld afspelen en hebben een telepathisch element. Dit kan voorkomen in groepen met een specifiek suggestief gedachtengoed. Men neemt dan intuïtief de fantasie/overtuiging van de ander waar en eigent zich deze toe. Gedeelde ervaringen in vorige levens tijdens groepstherapie sessies hoeven dus geen bewijs van echtheid te zijn! Telepathische groepsresonantie is aannemelijker.

Waarom neem je intuïtief iets waar?

Dat hangt af van de persoon die de waarneming doet, wat voor soort waarneming het is en welke waarde hij of zij daaraan geeft. Over het algemeen worden fijne waarnemingen omarmd en nare direct afgewezen of op een ander geprojecteerd.

Sommige mensen fantaseren contacten (en aanvallen) met metafysische entiteiten en onzichtbare kwelgeesten. Misschien geloven zij zelf echt in hun verbeelding of staan hun fantasieën ergens symbool voor.

Je mag ervan uitgaan dat in de eenheid van de Ziel geen spelletjes worden gespeeld en dat er geen energie verspilt wordt! Je ontvangt intuïtieve waarnemingen om te helen en te groeien. Meestal duiden ze op diep gelegen emotionele behoeften en/of weerstanden waar jij je bewust van mag worden.

Je hoeft er in ieder geval niet bang voor te zijn, heb vertrouwen, in astrale zin gebeurt jou niets.

— Kirsten de Groot