Zielsverlangen

De kunst van Wu Wei is de kunst van “Doen om niet”, handelen zonder door de ambitie gedreven intentie van het ego. Wu Wei is handelen vanuit de intuïtie in een staat van zelfvergetelheid waarbij het ego de rol van waarnemer heeft.

Het ego heeft een vastomlijnd kader, een samenstelling van bewuste en onderbewuste intenties, motieven en doelen. Het ego heeft ambitie en voert over het algemeen de boventoon. In de persoonlijkheid overschaduwd het ego díe delen die zoeken naar het ultiem intieme intuïtieve contact met de Ziel. Deze meer ontvankelijke persoonlijkheidsdelen staan open voor de intuïties van de Ziel.

Het ego bedenkt en handelt vanuit een keuze tussen goed en kwaad. Wat goed, wenselijk of kwaad, onwenselijk is, is persoonlijk, maatschappelijk, cultureel én vooral religieus bepaald; deze twee uiterste polen worden via de leefwereld aangeleerd.

De Ziel heeft géén belangen in de maatschappij, het ego daarentegen heeft die wél. De frequenties van het ego bevinden zich binnen de “bandbreedte” van de frequenties van de maatschappij.

De frequentie van de Ziel bevindt zich buiten de bandbreedte van de frequenties van de wereld.

Naarmate je dieper afdaalt in jezelf, reis je van de individuele-, naar de semi-collectieve bewustzijnslaag. In de semi-collectieve laag zijn er aspecten die je deelt met meerdere mensen. Je resoneert met elkaar, je bevindt je op dezelfde frequentie en nog steeds binnen de esoterische en religieuze bandbreedten van de maatschappij en de wereld.

Voor het ego-bewustzijn komt er een moment van diepgaande zelfkennis waarin de mechanismen van het ego in een helder licht worden waargenomen. Dit is het moment waarop het Zielsverlangen tot het ego-bewustzijn door kan dringen. Het bewuste ego kan nu een keuze maken zich ontvankelijk open te stellen voor de intuïties van de Ziel en zelf als waarnemer op de achtergrond te blijven.

Juli 2021

— Kirsten de Groot