Samenwerking met de Ziel

Het innerlijke conflict overwinnen

De individuele Ziel gelijk is aan de Overziel. Herverbinding met de Ziel verbindt met de hele mensheid. In tegenstelling tot het ego en de persoonlijkheid die zich (alleen) thuis voelen en in harmonie kunnen zijn met de eigen familie of community en (alleen) de groepsidentiteit van een specifieke religie of levensbeschouwing kunnen volgen.

De menselijke drang is zich te richten naar verbinding met, en het volgen van de groep. Het ego bewustzijn echter is gevoelig voor de erkenning van, en de nadruk op de uniciteit van de persoonlijkheid. Het is in conflict met collectiviteit en verdeeld en begrensd hiermee elke gevoelsmatige eenheid. Uiteindelijk wordt het ego zich bewust van zijn conflicterende rol en kiest voor intentie tot overgave aan de universele eenheid van de Ziel. De eerste stap is de moeilijkste en zal geen vrede opleveren, maar een nieuw conflict met de groepsidentiteit van de gevestigde collectieve orde oproepen.

Onpersoonlijk en inclusief

Universalisering van de persoonlijkheid, de inhoud van de microkosmos, is een tweeledig proces. Het individuele perspectief verschuift van persoonlijk naar onpersoonlijk en van exclusief naar inclusief. Maar dit proces leidt tot diepgaande zelfkennis en een nauwe intieme verbinding tussen ego-bewustzijn en de leven-gevende, en leven-ondersteunende transcendentale Ziel. Het ego blijft tot het allerlaatste moment voor de totale overgave aan de Ziel, zijn belangen, zijn bestaansreden, behartigen en verdedigen.

Het volgen van het pad is een pure transcendentale Ziel aangelegenheid; het ego-bewustzijn leert samenwerken met de Ziel. De gewoonlijk naar buiten gerichte focus dient naar binnen gericht te zijn. Een innerlijke focus activeert de intuïtieve zintuigen en opent een innerlijk communicatief telepathisch kanaal. Een meditatief bewustzijn maakt het mogelijk om een bewust, gecentreerd, sereen en gefocust bewustzijn te behouden, om de meest subtiele intuïtieve impulsen van de Ziel waar te nemen.

Toewijding

Het herstellen van energetisch evenwicht is altijd een herstel tussen Yin en Yang ladingen in het chakrasysteem. Dit systeem is de subtiele uitdrukking van onze persoonlijkheid en is ons karma. Door de juiste geladen energie op het juiste moment te kiezen, dharma, creëer je een beweging binnen het chakrasysteem. Eerst komen de meer oppervlakkige karaktertrekken in balans en daarna diepere psychologische lagen.

Gedachten zijn geladen energie en hebben impact. Je hebt misschien een plan en een doel, maar zijn ze in lijn met jouw diepste intentie? Wat is het programma ingebed in je Ziel?

Het tweevoudige proces van universalisering wordt in gang gezet en voortgestuwd door innerlijke intenties en motieven en ondersteund door meditatieve aandacht en aanwezigheid. De intentie leidt, en de aandacht verbindt. Intentie en aandacht vormen samen een krachtige oproep om een ​​innerlijk heiligdom te creëren om een ​​intieme relatie met de Ziel te ontwikkelen. Intuïtieve impulsen zijn uitdrukkingen en begeleiding van deze relatie.

Oktober 2021

— Kirsten de Groot

Zielsverlangen

De kunst van Wu Wei is de kunst van “Doen om niet”, handelen zonder door de ambitie gedreven intentie van het ego. Wu Wei is handelen vanuit de intuïtie in een staat van zelfvergetelheid waarbij het ego de rol van waarnemer heeft.

Het ego heeft een vastomlijnd kader, een samenstelling van bewuste en onderbewuste intenties, motieven en doelen. Het ego heeft ambitie en voert over het algemeen de boventoon. In de persoonlijkheid overschaduwd het ego díe delen die zoeken naar het ultiem intieme intuïtieve contact met de Ziel. Deze meer ontvankelijke persoonlijkheidsdelen staan open voor de intuïties van de Ziel.

Het ego bedenkt en handelt vanuit een keuze tussen goed en kwaad. Wat goed, wenselijk of kwaad, onwenselijk is, is persoonlijk, maatschappelijk, cultureel én vooral religieus bepaald; deze twee uiterste polen worden via de leefwereld aangeleerd.

De Ziel heeft géén belangen in de maatschappij, het ego daarentegen heeft die wél. De frequenties van het ego bevinden zich binnen de “bandbreedte” van de frequenties van de maatschappij.

De frequentie van de Ziel bevindt zich buiten de bandbreedte van de frequenties van de wereld.

Naarmate je dieper afdaalt in jezelf, reis je van de individuele-, naar de semi-collectieve bewustzijnslaag. In de semi-collectieve laag zijn er aspecten die je deelt met meerdere mensen. Je resoneert met elkaar, je bevindt je op dezelfde frequentie en nog steeds binnen de esoterische en religieuze bandbreedten van de maatschappij en de wereld.

Voor het ego-bewustzijn komt er een moment van diepgaande zelfkennis waarin de mechanismen van het ego in een helder licht worden waargenomen. Dit is het moment waarop het Zielsverlangen tot het ego-bewustzijn door kan dringen. Het bewuste ego kan nu een keuze maken zich ontvankelijk open te stellen voor de intuïties van de Ziel en zelf als waarnemer op de achtergrond te blijven.

Juli 2021

— Kirsten de Groot