Transcendente Groepssamenwerking

Verborgen Genade

De toewijding die het ego op kan brengen aan spirituele groepssamenwerking is afhankelijk van zijn belangen en in deze zin is de toewijding van het ego voorwaardelijk. Het ego oordeelt doormiddel van controle, begrenzen en onderscheiden.

Wereldomvattende Ziel samenwerking in het Kosmische Ziel Veld.. hoe kan dat?

Dat kan in de 1e plaats dankzij het ‘Eenheidsbeginsel’: Het Al is één en alle mensen zijn in transcendente zin met elkaar verbonden. De (individuele) Ziel, de Over-Ziel en de Kosmisch Ziel zijn gelijk aan elkaar. Ten tweede dankzij de drievoudige werkzaamheid van universele levensenergie. En als laatste, Wereldomvattende Ziel samenwerking in het Kosmische Ziel Veld is geen activiteit of project, maar een intuïtieve leefwijze.

Hoe kun je bewust van universele levensenergie gebruik maken? Hoe kan iemand samenwerken met deze energie of zich daaraan overgeven?

Dat kan door bewustzijn en vertrouwen. Vanuit het perspectief van de Ziel zijn (alle) vier levensgebieden* gebonden aan de Aarde en onderhevig aan de zwaartekracht, zo ook de spirituele focus. De Ziel, als het menselijke transcendente beginsel, bevindt zich voorbij de zwaartekracht van de wereld. Dit houd ook in dat men de Ziel (de transcendentie) niet kan veranderen!

Het ontwaken van de Intuïtie

Je denkt misschien dat je jouw spirituele successen en scheppingen aan jezelf te danken hebt, maar wezenlijke spirituele ontwikkeling gaat buiten het ego om. Wat we zijn vergeten is dat wij leven, bewegen, ontwikkelen en creëren dankzij universele levensenergie, Prana of Chi.

Universele levensenergie is de aanjager, de onderhouder en de genezer van al het bestaan, de onmeetbare substantie die alle dingen uit de vier windstreken met elkaar verbindt. Deze energie is alleen te ontvangen en toe te laten.

Jouw diepste intentie brengt je daar waar jouw diepste verlangen naar uitgaat! Maar, het ego heeft ook een zelf-beschermend psychisch overlevingsmechanisme. Een vorm van dierlijk instinct dat alle biologische wezens bezitten.

Het ego bestaat uit psychische energie. Psychische energie is persoonlijk geladen energie. Indien de intuïtie is ontwaakt dan staat deze in de eerste plaats in dienst van het welzijn van het persoonlijke individu en van spirituele ontwikkeling.

De fasen van spirituele ontwikkeling gaan van de oppervlakte naar binnen. De weg naar binnen is zo diep als het ego in staat is tot opoffering. Aan de oppervlakte is het ego uniek; in de diepte liggen de semi-collectieve lagen. Het ego zoekt zich te onderscheiden en streeft uniciteit na.

Mensen zijn kuddedieren, maar binnen de groep streeft het ego naar verbijzondering en uniciteit.

In de semi-collectieve lagen ligt de barrière van het ego, het Archetype. Indien het egobewustzijn tot deze diepte reikt, komt het zelf-beschermende psychische overlevingsmechanisme in actie en zal het ego aansporen ook híer verbijzondering en uniciteit van het Archetype na te streven.

Wezenlijke spirituele ontwikkeling

Diepgaande zelfkennis en een gezuiverde intuïtie werken samen.

Universele levensenergie is ongeladen energie. De gezuiverde intuïtie staat in dienst van het vinden van het Pad, het opgaan in het Al, de Tao. Het zuiveren van de intuïtie geschiedt vanuit bewustzijn en vrije wil.

Tao, het Al, Je kijkt ernaar maar ziet het niet,
Wie ernaar luistert hoort het niet,
Je wilt het bevatten maar het is ongrijpbaar.
vrij naar Lao Tse

Loslaten (vanuit bewustzijn) is Liefde; focus op de eeuwigheid. Samenwerken met de Ziel is samenwerken met de eeuwige Kosmische Ziel.

De sluiers van illusie worden alleen weggenomen vanuit bewustzijn en vrije wil; als je wílt zien, zúl je zien. Dan worden de illusionaire begrenzingen (zelfbedrog) van de verschillende levensgebieden*, van het bewustzijn weggenomen.

Universele levensenergie is een uiterst subtiele vorm van elektriciteit en heeft drie verborgen eigenschappen: Prana geleidt de innerlijke communicatie van de intuïtieve zintuigen, helder zien, helder horen. Prana herstelt het energetisch evenwicht in het menselijke energetische systeem en de chakra’s, en Prana initieert de intuïtieve antenne en het spirituele ontwikkelingsproces.

Universele levensenergie is ultiem fijnzinnig. Deze energie voedt, herstelt en bevrijdt van schaamte en schuld als men innerlijk de juiste toon vindt.

Zij leidt diegenen die haar kunnen ontvangen tot bewustzijnsverruiming en Geestelijke Verlichting. Zij stelt in staat tot Ziel Groepssamenwerking.

— Kirsten de Groot

* Het fysieke-, het emotionele-, het mentale- én het spirituele levensgebied zijn aarde-gebonden levensgebieden van de mens.