Ziel kwaliteiten

— De transcendente (onstoffelijke) kwaliteiten van de universele Ziel:

De Ziel is een uiterst subtiel energetisch levensveld en is het meest onpersoonlijke (= meest universele) en transcendente deel van ons totale wezen.

De Ziel heeft geen zelfbewustzijn. Ziel bewustzijn is een verruimd bewustzijn en verruimde waarneming van de op de Ziel gerichte micro-kosmische persoonlijkheid en kan zich uitbreiden tot op wereldwijde schaal.

De intuïtieve zintuigen waarmee we “helder” waarnemen, zijn de zintuigen van de Ziel. Intuïtieve zintuigen zijn de communicatieve middelen tussen de Ziel en de persoonlijkheid. De waarnemingen zijn onmiddellijk en gaan via het hartcentrum. (Het bewustzijn in) het hartcentrum is het punt van verbinding met (het bewustzijn van) de Ziel. De intuïtieve zintuigen zijn: innerlijk horen, -zien, -voelen, -weten, -proeven en -ruiken.

Ziel kwaliteiten komen tot leven door Universele Spirituele Levensenergie.

Universele Levensenergie is in en om alles dat er is en in alles dat leeft en beweegt. Het is een ultiem subtiele vorm van elektriciteit en heeft drie specifieke kwaliteiten:

Leven onderhoudende en genezende kwaliteiten binnen het energetische chakra systeem van het fysieke lichaam.

Initiërende kwaliteiten. Universele Levensenergie initieert Spirituele Levensenergie. Deze initiatie kan ervaren worden als een moment van Geestelijke Verlichting; onmiddellijk inzicht en begrip.

Geleidende kwaliteiten. Spirituele Levensenergie geleidt innerlijke intuïtieve communicatie zoals, Intuïtie en Telepathie.

© Kirsten de Groot 2015-2022